PET8 JST20 - Tasty Dog Soft Stick - Mix: Cà Rốt, Sữa, Rau, Thịt Xông Khói (Carrot,Milk,Spinach,Bacon) 450g

PET8 JST20 - Tasty Dog Soft Stick - Mix: Cà Rốt, Sữa, Rau, Thịt Xông Khói (Carrot,Milk,Spinach,Bacon) 450g
PET8 JST20 - Tasty Dog Soft Stick - Mix: Cà Rốt, Sữa, Rau, Thịt Xông Khói (Carrot,Milk,Spinach,Bacon) 450g
135.000₫ 168.000₫
Nhà sản xuất Pet8
Mã sản phẩm