Jerhigh Chicken Jerky 50g

42.000₫ 45.000₫
Nhà sản xuất JerHigh
Mã sản phẩm