JJA53 Chicken Fillet Wrap Fish Strap - Gà Cuộn Cá Sợi Lớn - Miếng Lớn 350gr

JJA53 Chicken Fillet Wrap Fish Strap - Gà Cuộn Cá Sợi Lớn - Miếng Lớn 350gr
JJA53 Chicken Fillet Wrap Fish Strap - Gà Cuộn Cá Sợi Lớn - Miếng Lớn 350gr
225.000₫ 295.000₫
Nhà sản xuất Pet8
Mã sản phẩm