JJA52 Chicken Fillet Wrap Fish Strap Fold Half - Gà Phi Lê Bọc Cá Sợi Lớn Gấp Cuộn 350gr

JJA52 Chicken Fillet Wrap Fish Strap Fold Half -  Gà Phi Lê Bọc Cá Sợi Lớn Gấp Cuộn 350gr
JJA52 Chicken Fillet Wrap Fish Strap Fold Half -  Gà Phi Lê Bọc Cá Sợi Lớn Gấp Cuộn 350gr
250.000₫ 295.000₫
Nhà sản xuất Pet8
Mã sản phẩm