JJA51 Chicken Fillet Wrap Fish Strip Fold Half - Gà Phi Lê Bọc Cá Sợi Nhỏ Gấp Cuộn 350gr

JJA51 Chicken Fillet Wrap Fish Strip Fold Half - Gà Phi Lê Bọc Cá Sợi Nhỏ Gấp Cuộn 350gr
JJA51 Chicken Fillet Wrap Fish Strip Fold Half - Gà Phi Lê Bọc Cá Sợi Nhỏ Gấp Cuộn 350gr
225.000₫ 295.000₫
Nhà sản xuất Pet8
Mã sản phẩm