JJA50 Chicken Fillet Wrap Bone Rawhide 2.5" - Gà Cuộn Xương Da Bò Hình Quả Tạ 450gr

JJA50 Chicken Fillet Wrap Bone Rawhide 2.5" - Gà Cuộn Xương Da Bò Hình Quả Tạ 450gr
JJA50 Chicken Fillet Wrap Bone Rawhide 2.5" - Gà Cuộn Xương Da Bò Hình Quả Tạ 450gr
225.000₫ 295.000₫
Nhà sản xuất Pet8
Mã sản phẩm