JJA46 Chicken Fillet Wrap Rawhide Stick 2.5" - Gà Phi Lê Quấn Que Da Bò 450gr

JJA46 Chicken Fillet Wrap Rawhide Stick 2.5" - Gà Phi Lê Quấn Que Da Bò 450gr
JJA46 Chicken Fillet Wrap Rawhide Stick 2.5" - Gà Phi Lê Quấn Que Da Bò 450gr
265.000₫ 295.000₫
Nhà sản xuất Pet8
Mã sản phẩm