JJA56 Chicken Fillet Inner Milk Stick 2.5" - Gà Phi Lê Quấn Que Sữa 450gr

JJA56 Chicken Fillet Inner Milk Stick 2.5" - Gà Phi Lê Quấn Que Sữa 450gr
JJA56 Chicken Fillet Inner Milk Stick 2.5" - Gà Phi Lê Quấn Que Sữa 450gr
265.000₫ 295.000₫
Nhà sản xuất Pet8
Mã sản phẩm