JJA61 Chicken Fillet Fish Strip Kanikama - Gà Quấn Cá Sợi Nhỏ - Miếng Lớn - 350gr

JJA61 Chicken Fillet Fish Strip Kanikama - Gà Quấn Cá Sợi Nhỏ - Miếng Lớn - 350gr
JJA61 Chicken Fillet Fish Strip Kanikama - Gà Quấn Cá Sợi Nhỏ - Miếng Lớn - 350gr
195.000₫ 295.000₫
Nhà sản xuất Pet8
Mã sản phẩm