JJA59 Chicken Fillet Dumbel Crunchy - Gà Quấn Que Sữa Hình Quả Tạ 450gr

JJA59 Chicken Fillet Dumbel Crunchy - Gà Quấn Que Sữa Hình Quả Tạ 450gr
JJA59 Chicken Fillet Dumbel Crunchy - Gà Quấn Que Sữa Hình Quả Tạ 450gr
225.000₫ 295.000₫
Nhà sản xuất Pet8
Mã sản phẩm