JJA45 Soft Crunchy Stick Into Chicken Fillet - Gà Mềm Miếng Lớn Xiên Que Sữa 450gr

JJA45 Soft Crunchy Stick Into Chicken Fillet - Gà Mềm Miếng Lớn Xiên Que Sữa 450gr
JJA45 Soft Crunchy Stick Into Chicken Fillet - Gà Mềm Miếng Lớn Xiên Que Sữa 450gr
225.000₫ 295.000₫
Nhà sản xuất Pet8
Mã sản phẩm